Tiếng Anh cho cấp I

TIẾNG ANH DÀNH CHO HS TIỂU HỌC: KIDS (7 tuổi – 12 tuổi)

Giáo trình học: FAMILY & FRIENDS (1-6)

Thời lượng: 30 buổi/1 CẤP ĐỘ

Thời gian học: 90 phút do 100% giáo viên nước ngoài dạy

Mục tiêu khóa học:

  •         Phát triển đều cả 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết), đặc biệt chú trọng vào 2 kỹ năng nghe và nói với lượng từ vựng phong phú, các mẫu câu giao tiếp, các bài hát, các hội thoại, các chủ điểm khác nhau
  •         Phát triển khả năng nghe nói tiếng Anh thật tốt,
  •         Có bổ trợ ngữ pháp tiếng Anh
  •         Giúp các con  phát âm giọng chuẩn, khả năng phản xạ tiếng Anh nhanh       
  •         Mạnh dạn, tự tin và năng động hơn khi đứng trước đám đông, nhất là tiếp xúc với người nước ngoài
  •         Khả năng thuyết trình và học theo nhóm